Leasing kmetijske opreme in strojev

Vlagajte v sodobno kmetijsko opremo. Mi vam pri tem lahko pomagamo.

Zaradi specifike poslovanja kmetijskih gospodarstev poiščemo najbolj optimalno leasing rešitev za vsakega posameznika. Zato je dobro, da se oglasite pri nas takrat, ko šele razmišljate o investiciji.

Dobra leasing rešitev se vedno začne z nasvetom.

Kontaktirajte nas lahko na telefonsko številko 080 71 11, preko e-pošte na info@nlbleasego.si ali obiščete katero od naših poslovalnic.

Opis postopka ureditve financiranja

1

Vi si izberete opremo

2

Pripravimo ponudbo , ki je prilagojena vašim željam, potrebam in sposobnostim.

3

Izpolnite vlogo in predložite zahtevano dokumentacijo .

4

Pregled stranke in posla. Odobrimo sklenitev pogodbe.

5

Podpišemo pogodbo.

6

Želimo vam odlično uporabo

Osnovne oblike leasinga

1

Finančni leasing

Finančni leasing je najpogostejša oblika leasinga, primerna tako za fizične kakor pravne osebe. Jemalec leasinga se že ob sklepanju pogodbe odloči, da želi na koncu odplačilne dobe in po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti postati pravni lastnik predmeta pogodbe (avtomobila, plovila, itd.). V času trajanja pogodbenega razmerja je tako leasingojemalec ekonomski lastnik predmeta pogodbe (uporabnik), pravni lastnik pa leasingodajalec.

2

Operativni leasing

Operativni leasing je namenjen tistim strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta pogodbe. Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetni posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin. Ob izteku pogodbenega razmerja leasingojemalec ne postane lasntik predmeta pogodbe in le-tega vrne leasingodajalcu.

Zavarovanje predmetov leasinga


 

Nudimo vam ugodna zavarovanja za financirana vozila in opremo. Sodelujemo z različnimi zavarovalnicami, zato vam lahko pripravimo ponudbo, ki bo ustrezala vašim željami in potrebam.


 

Izkoristite prednosti in ugodnosti naših zavarovanj, različnih paketov, dolgoročnih in individualnih polic.

 

Ste sodobni in ozaveščeni? Naročite se na eRačun.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
 

Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba.

Naročite se