E-računi

Ste sodobni in ozaveščeni? Naročite se na eRačun.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.

Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba.

  

Prednosti eRačuna

  • Ekološko: manjša poraba papirja
  • Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
  • Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
  • Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi
  • Natančno: avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
  • Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
  • Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
  • Digitalno: hranjenje v elektronski obliki