Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Lease&Go d.o.o.

Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

Osebne podatke skrbno hranimo in varujemo, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve. V vseh primerih bomo poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Kdo je odgovoren za upravljanje vaših osebnih podatkov?

Na koga se lahko obrnete za dodatna pojasnila ali informacije o obdelovanju osebnih podatkov, vključno z vašimi pravicami?
Kdaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke?
Kako zbiramo vaše podatke in katere vrste osebnih podatkov obdelujemo?
Kdo lahko uporablja vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali NLB?
Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Kakšne so vaše pravice glede varstva osebnih podatkov?
Lahko svojo privolitev prekličete ali omejite?

NLB Lease&Go d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov. Informacije so na voljo v vseh poslovalnicah družbe in na njeni spletni strani.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami ali s pogodbo o leasingu ter njenimi splošnimi pogoji, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od 22. junija 2022 dalje.  

Vabljeni k ogledu videa Združenja bank o Splošni uredbi EU o varstvu podatkov.