leasing vozil

Leasing vozil

Ste našli svoje sanjsko vozilo? Vaše poslovanje potrebuje spremembo voznega parka?

Ste našli svoje sanjsko vozilo? Vaše poslovanje potrebuje spremembo voznega parka?
Leasing vozila vam omogoča na hiter in enostaven način z ugodnim financiranjem uresničiti vaše želje in potrebe.

Leasing vozil vam nudimo za nova in rabljena:

  • Osebna vozila
  • Tovorna in komercialna vozila
  • Avtobuse
  • Bivalnike
  • Motorje
  • Traktorje

in ostala motorna vozila

Opis postopka ureditve financiranja

1

Vi si izberete vozilo

2

Pripravimo ponudbo , ki je prilagojena vašim željam, potrebam in sposobnostim.

3

Izpolnite vlogo in predložite zahtevano dokumentacijo .

4

Pregled stranke in posla. Odobrimo sklenitev pogodbe.

5

Podpišemo pogodbo.

6

Srečno vožnjo

Osnovne oblike leasinga

1

Finančni leasing

Finančni leasing je najpogostejša oblika leasinga, primerna tako za fizične kakor pravne osebe. Jemalec leasinga se že ob sklepanju pogodbe odloči, da želi na koncu odplačilne dobe in po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti postati pravni lastnik predmeta pogodbe (avtomobila, plovila, itd.). V času trajanja pogodbenega razmerja je tako leasingojemalec ekonomski lastnik predmeta pogodbe (uporabnik), pravni lastnik pa leasingodajalec.

2

Operativni leasing

Operativni leasing je namenjen tistim strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta pogodbe. Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetni posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin. Ob izteku pogodbenega razmerja leasingojemalec ne postane lastnik predmeta pogodbe in le-tega vrne leasingodajalcu.

Dokumentacija

Fizične osebe

   

Pravne osebe 

    

Samostojni podjetniki

   

Dodatna dokumentacija

po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1):

Po prejemu celotne potrebne dokumentacije bomo v najkrajšem možnem času preverili vašo bonitetno in predmet leasinga.

Naslednji korak pa je le še podpis leasing pogodbe ter prevzem predmeta leasinga. Veselimo se tega trenutka.

  

Ostala dokumentacija

Zavarovanje predmetov leasinga


 

Nudimo vam ugodna zavarovanja za financirana vozila in opremo. Sodelujemo z različnimi zavarovalnicami, zato vam lahko pripravimo ponudbo, ki bo ustrezala vašim željami in potrebam.


 

Izkoristite prednosti in ugodnosti naših zavarovanj, različnih paketov, dolgoročnih in individualnih polic.

 

Pogosta vprašanja

Kakšna je maksimalna starost rabljenega vozila, ki se financira?

Maksimalna doba financiranja novega vozila znaša 7 let. V primeru, da je vozilo rabljeno pa ob zaključku pogodbenega razmerja ne sme biti starejše od 10 let.

  

Ali je veljavno vozniško dovoljenje pogoj za sklenitev pogodbe za financiranje vozila?

V skladu z Zakonom o motornih vozilih (ZMV-1) je v primeru pogodbe o leasingu kot lastnik vozila vpisana leasing družba, uporabnik pa leasingojemalec, ki ob registraciji vozila mora razpolagati z veljavnim vozniškim dovoljenjem. V primeru, da vam je med trajanjem pogodbe začasno ali stalno odvzeto vozniško dovoljenje, o tem nemudoma obvestite vašega skrbnika, ki vam bo svetoval nadaljnje korake.

  

Je možno financiranje vozil iz tujine oz. vozil, ki jih prodajajo fizične osebe?

Dobavitelj vozila, ki je predmet leasinga mora biti pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji. 

  

Ste sodobni in ozaveščeni? Naročite se na eRačun.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
 

Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba.

Naročite se