leasing vozil

Leasing vozil

Ste našli svoje sanjsko vozilo? Vaše poslovanje potrebuje spremembo voznega parka?

Ste našli svoje sanjsko vozilo? Vaše poslovanje potrebuje spremembo voznega parka?
Leasing vozila vam omogoča na hiter in enostaven način z ugodnim financiranjem uresničiti vaše želje in potrebe.

Leasing vozil vam nudimo za nova in rabljena:

  • Osebna vozila
  • Tovorna in komercialna vozila
  • Avtobuse
  • Bivalnike
  • Motorje
  • Traktorje

in ostala motorna vozila

Opis postopka ureditve financiranja

1

Vi si izberete vozilo

2

Pripravimo ponudbo , ki je prilagojena vašim željam, potrebam in sposobnostim.

3

Izpolnite vlogo in predložite zahtevano dokumentacijo .

4

Pregled stranke in posla. Odobrimo sklenitev pogodbe.

5

Podpišemo pogodbo.

6

Srečno vožnjo

Osnovne oblike leasinga

1

Finančni leasing

Finančni leasing je najpogostejša oblika leasinga, primerna tako za fizične kakor pravne osebe. Jemalec leasinga se že ob sklepanju pogodbe odloči, da želi na koncu odplačilne dobe in po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti postati pravni lastnik predmeta pogodbe (avtomobila, plovila, itd.). V času trajanja pogodbenega razmerja je tako leasingojemalec ekonomski lastnik predmeta pogodbe (uporabnik), pravni lastnik pa leasingodajalec.

2

Operativni leasing

Operativni leasing je namenjen tistim strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta pogodbe. Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetni posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin. Ob izteku pogodbenega razmerja leasingojemalec ne postane lastnik predmeta pogodbe in le-tega vrne leasingodajalcu.

Dokumentacija

Fizične osebe

   

Pravne osebe 

    

Samostojni podjetniki

   

Dodatna dokumentacija

po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1):

Po prejemu celotne potrebne dokumentacije bomo v najkrajšem možnem času preverili vašo bonitetno in predmet leasinga.

Naslednji korak pa je le še podpis leasing pogodbe ter prevzem predmeta leasinga. Veselimo se tega trenutka.

  

Ostala dokumentacija

Zavarovanje predmetov leasinga


 

Nudimo vam ugodna zavarovanja za financirana vozila in opremo. Sodelujemo z različnimi zavarovalnicami, zato vam lahko pripravimo ponudbo, ki bo ustrezala vašim željami in potrebam.


 

Izkoristite prednosti in ugodnosti naših zavarovanj, različnih paketov, dolgoročnih in individualnih polic.

 

Pogosta vprašanja

Kakšne so prednosti leasinga pred kreditom?

Sam postopek pridobitve financiranja s sklenitvijo pogodbe o leasingu je v primerjavi s pridobitvijo kredita hitrejši, enostavnejši, leasing hiše pa smo bolj fleksibilne. Ker glavno zavarovanje predstavlja predmet financiranja, ki do poplačila obveznosti ostane last leasingodajalca, praviloma ni potrebnih drugih dodatnih zavarovanj in s tem povezanih stroškov. 

 

Kakšna je zahtevana višina pologa/lastne udeležbe?

Praviloma se zahteva 20 % polog. Vendar pa samo višino pologa in ostale pogoje financiranja povsem prilagodimo vaših potrebam in sposobnostim. Za pripravo ponudbe smo vam vedno na voljo. Naše poslovalnice

  

Kakšna je maksimalna starost rabljenega vozila, ki se financira?

Maksimalna doba financiranja novega vozila znaša 7 let. V primeru, da je vozilo rabljeno pa ob zaključku pogodbenega razmerja ne sme biti starejše od 10 let.

  

Ali lahko sklene pogodbo študent, upokojenec, zaposlen za določen čas ali zaposlen v tujini, tuj državljan?

Pogodbo lahko sklenejo državljani Republike Slovenije, ki prejemajo redne prihodke. Financiranje lahko pridobi tudi tuj državljan, ki ima veljavno vizo za bivanje, ki je izdana za obdobje daljše od 6 mesecev.  V primeru zaposlitve za določen čas ali tujega državljana, se lahko pogodba sklene za obdobje pogodbe o zaposlitvi oz. za obdobje odobrenega časa bivanja v Republiki Sloveniji. Vsekakor pa vsak primer obravnavamo individualno in vas vabimo, da se o pogojih pogovorite z našimi kolegi v poslovalnicah.

  

Ali lahko sklene pogodbo novo ustanovljeno podjetje?

Za zagon poslovanja mnogokrat oviro predstavlja omejeno kreditiranje in lahko nabava osnovnega sredstva mnogokrat velika težava. Zato je sklenitev pogodbe o leasingu priložnost za novoustanovljena podjetja. O vseh pogojih in potrebni dokumentaciji se lahko kadarkoli pogovorite z našimi kolegi v poslovalnicah.

  

Ali je veljavno vozniško dovoljenje pogoj za sklenitev pogodbe za financiranje vozila?

V skladu z Zakonom o motornih vozilih (ZMV-1) je v primeru pogodbe o leasingu kot lastnik vozila vpisana leasing družba, uporabnik pa leasingojemalec, ki ob registraciji vozila mora razpolagati z veljavnim vozniškim dovoljenjem. V primeru, da vam je med trajanjem pogodbe začasno ali stalno odvzeto vozniško dovoljenje, o tem nemudoma obvestite vašega skrbnika, ki vam bo svetoval nadaljnje korake.

  

Je možno financiranje vozil iz tujine oz. vozil, ki jih prodajajo fizične osebe?

Dobavitelj vozila, ki je predmet leasinga mora biti pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji. 

  

Kateri prihodki se upoštevajo za izračun plačilne sposobnosti pri sklenitvi leasing pogodbe?

Pri oceni vaše plačilne sposobnosti se upoštevajo vsi vaši redni prihodki in morebitni ostali dokazljivi prihodki, ki niso vezani na plačo.

  

Je potrebno DDV pri tovornih vozilih plačati ob sklenitvi pogodbe?

Zavezanci za DDV lahko dogovorijo financiranje DDV z zamikom. Več informacij vambodo z veseljem podali naši kolegi v poslovalnicah.

  

Kakšni so možni načini plačila obveznosti?

Izognite se  plačilu stroškov pošiljanja položnic in se razbremenite mesečne skrbi, da boste obrok pravočasno poravnali. Svetujemo vam, da svoje obveznosti poravnavate z direktno bremenitvijo SEPA ali pa se odločite za prejemanje e računa direktno v vašo spletno banko. Poslovanje je okolju prijazno, saj se povsem izognete papirju. 

  

Obstajajo kakšne posebnosti pri sklenitvi zavarovalne police za vozilo, ki je predmet leasing pogodbe?

Za celotno obdobje leasinga je potrebno poleg avtomobilske odgovornosti skleniti polni kasko z vključeno tatvino in največ enoodstotno oziroma minimalno odbitno franšizo. Z veseljem vam bomo svetovali in vam pripravili ponudbo premoženjskega zavarovanja.

  

Katere dokumente potrebujem za registracijo vozila in katere v primeru homologacijskih sprememb na vozilu?

Ob prvi registraciji boste morali predložiti dokumentacijo, ki jo boste prejeli ob sklenitvi pogodbe: podpisano leasing pogodbo, račun leasing hiše, pooblastilo za registracijo, račun dobavitelja ter potrdilo zavarovalnice o opravljenem premoženjskem zavarovanju. V primeru homologacijskih sprememb nas morate o le-teh prej obvestiti, da vam izdamo pooblastilo, ki ga boste predložili ob vpisu sprememb.

  

Ali potrebujem za vožnjo vozila v tujini posebno soglasje?

Za vožno izven držav EU je potrebno imeti pooblastilo, ki ga podpiše lastnik vozila (leasing hiša) ter ga izda AMZS. Zato se za izdajo pooblastla obrnite na skrbnika in vam bo pripravil vse potrebno.

  

Kako ravnati, če se selim v tujino?

V primeru, da se selitev v tujino nas o tem obvestite in bomo skupaj našli najboljšo možno rešitev - predčasno poplačilo pogodbe, prodaja vozila, … Za več info obiščite vam najbližjo poslovalnico.

  

Kako ravnam v primeru spremembe osebnih podatkov (priimek, naslov, email, GSM,…)?

V primeru sprememb podatkov, ki ste nam jih posredovali ob sklenitvi pogodbe, te javite v najkrajšem možnem času svojemu skrbniku na mail ali telefon. Poslovalnice

  

Ali lahko vozilo, ki je predmet leasing pogodbe, odjavim iz prometa?

Vozilo mora biti ves čas trajanja pogodbe premoženjsko zavarovano in registrirano.

  

Kako postopati v primeru nastanka škodnega dogodka (nesreča, kraja,...)?

Nastanek škodnega dogodka je potrebno nemudoma prijaviti policiji in zavarovalnici ter o tem obvestiti leasingodajalca, kateri izda pooblastilo za urejanje ško. Kontaktirate lahko svojega skrbnika ali oddelek zavarovanj.

  

Je možno pogodbo predčasno poplačati?

Pogodbo je možno delno ali v celoti poplačati pred rednim iztekom pogodbenega razmerja. V primeru predčasnega poplačila vam bodoče obresti diskontiramo po dogovorjeni diskontni stopnji. Po plačila celotnih obveznosti izdamo IZJAVO O POPLAČILU, ki je osnova, da opravite spremembno lastništva na vozilu (spremembo lastnika v prometnem dovoljenju opravite po prejemu Izjave na vseh enotah, ki opravljajo registracije in prepise vozil). Za informativno ponudbo za predčasno poplačilo kontaktirajte svojega skrbnika.  

   

Lahko vozilo med trajanjem pogodbenega razmerja prodam oz. lahko leasing prevzame druga oseba?

V primeru, da želite vozilo pred potekom pogodbe prodati, morate v celoti poplačati obveznosti (kot v primeru predčasnega poplačila), mi pa vam izdamo Izjavo o poplačilu. Obveznosti lahko v primeru prodaje vozilo poplača v vašem imenu tudi kupec direktno na naš račun, vendar je Izjava vedno izdana leasingojemalcu. Kupec tako na podlagi naše Izjave o poplačilu in kupoprodajne pogodbe med leasingojemalcem in kupcem opravi spremembo lastništva v prometnem dovoljenju. Ne moreta pa se leasingojemalec in kupec dogovoriti, da bo kupec prevzel leasing pogodbo. Za več informacij vam je vedno na razpolago vaš skrbnik ali ostali kolegi

  

Kaj storiti, če nisem več plačilno sposoben?

V primeru težav s poravnavanjem obveznosti se obrnite na skrbnika, s katerim boste skupaj našli najboljšo rešitev.

  

Lahko preko spleta dostopam do svojih podatkov?

Ob sklenitvi pogodbe ste prejeli uporabniško ime (na pogodbi) in geslo (na mail naslov), s katerim lahko dostopate do svojih podatkov na naslovu www.nlbleasego.si. V primeru, da ste geslo pozabili, si ga lahko na portalu sami ponastavite. Če dostopa ob sklenitvi pogodbe niste prejeli, se obrnite na svojega skrbnika.

  

Kako ravnati v primeru smrti leasingojemalca?

V primeru smrti leasingojemalca o tem nemudoma obvestite skrbnika. Vozilo lahko vrnete ali pa obveznosti prevzame eden od dedičev oz. obveznosti predčasno poravna dedič. Za to bomo potrebovali pravnomočen sklep o dedovanju. Več info

  

Pogosta vprašanja

Kakšna je maksimalna starost rabljenega vozila, ki se financira?

Maksimalna doba financiranja novega vozila znaša 7 let. V primeru, da je vozilo rabljeno pa ob zaključku pogodbenega razmerja ne sme biti starejše od 10 let.

  

Ali je veljavno vozniško dovoljenje pogoj za sklenitev pogodbe za financiranje vozila?

V skladu z Zakonom o motornih vozilih (ZMV-1) je v primeru pogodbe o leasingu kot lastnik vozila vpisana leasing družba, uporabnik pa leasingojemalec, ki ob registraciji vozila mora razpolagati z veljavnim vozniškim dovoljenjem. V primeru, da vam je med trajanjem pogodbe začasno ali stalno odvzeto vozniško dovoljenje, o tem nemudoma obvestite vašega skrbnika, ki vam bo svetoval nadaljnje korake.

  

Je možno financiranje vozil iz tujine oz. vozil, ki jih prodajajo fizične osebe?

Dobavitelj vozila, ki je predmet leasinga mora biti pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji. 

  

Ste sodobni in ozaveščeni? Naročite se na eRačun.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
 

Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba.

Naročite se