SISBON

SISBON je Slovenski informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o strankah (fizičnih osebah) med člani, ki so v skladu z ZCKR uporabniki sistema in upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. 

Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov.

V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in njihovo korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov – fizičnih oseb.

NLB Lease&Go d.o.o. kot uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov svojih strank, fizičnih oseb, v SISBON-u vzdržuje in nadzira te zbirke ter odgovarja strankam in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost.

Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu https://sisbon.si/sl.