SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta, za namene, ki jih določa prvi odstavek 21. člena ZCKR. 

Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.     

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Podatki so dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov.

Informacije o sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/